• PP Casita
  • PP Palmtree Resort
  • Phi Phi Banyan Villa
  • Phitharom Phi Phi
  • Phi Phi Natural Resort

โปรโมชั่นโรงแรมเกาะพีพี - Promotion

ข้อมูลเกาะพีพี เกาะพีพี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากภูเก็ต หรือกระบี่ ไปเกาะพีพีก็ได้ ระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปเกาะพีพีพอๆ กัน เกาะพีพี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ รวมเอา เกาะพีพีดอน พีพีเล เกาะยูง เกาะไผ่ เกาะเล็กเกาะน้อย และหาดนพรัตน์ธาราเอง เกาะพีพีมีการทำการท่องเที่ยวโดยภาคเอกชนจำนวนมากมานับเป็นเวลาหลายสิบปี เอกชนหลายรายดำเนินการมาก่อนการประกาศเขตพื้นที่ของอุทยานฯ ทางราชการจึงมีการจัดพื้นที่แบบพิเศษ คือให้เกาะพีพีดอนจัดเป็นพื้นที่ทำการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจอย่างเข็มข้น ยอมให้มีที่พักของเอกชน และร้านค้าต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก และเกาะพีพีเล ก็ให้ทำการท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางยกเว้นไม่ให้มีการจัดการจัดสร้างที่พักร้านอาหาร ส่วนเกาะยุง และเกาะไม้ไผ่มีการทำการท่องเที่ยวในรูปแบบอนุรักษ์ดำเนินการโดยอุทยานฯ และเกาะคู่หรือเกาะบิตะ เป็นแหล่งดำน้ำลึกแบบ SCUBA

โรงแรมเกาะพีพี

This content will be replaced when pagination inits.